Kredyty

Właściwe rozpoznanie potrzeb klienta - na tym etapie moje doświadczenie pedagogiczne i umiejętności pozyskiwania informacji od klienta tak istotnych w późniejszym sposobie rozwiązywania jego problemów. Zdarza się, że sprawa, która z pozoru wydaje się prosta, okazuje się pełną przeszkód.
Umiejętności gromadzenia i właściwej interpretacji dokumentacji kredytowej. Ten zakres dotyczy zarówno sytuacji finansowej klienta jak i stanu formalno-prawnego nieruchomości. To na tym etapie najczęściej rozstrzyga się powodzenie całego procesu kredytowego.
Wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej - to tu procentuje moja dobra znajomość procedur bankowych przy uwzględnieniu nietypowych zasad kredytowania.
Pomoc w przejściu przez zagmatwane procedury bankowe - to najtrudniejsze zadania. Klienci oczekują ,że udział doradcy kompletnie zniweluje niebezpieczeństwo przypadkowej odmowy. Na tym etapie najwięcej zależy od dobrej współpracy doradcy z pracownikami banku. Co zrobić w danej sytuacji, z kim rozmawiać i jak, aby sprawie nadać właściwy bieg, a w razie czego szybko zmienić bank i gdzie indziej szukać kredytu.
Pomoc w zawarciu umowy kredytowej i uruchomieniu środków-tu istotne jest wyjaśnienie klientowi prostym językiem najważniejszych zapisów umowy kredytowej, warunków uruchomienia kredytu, wymogów jakie należy dopełnić po jego uruchomieniu.

Przedstawicielstwo

Pomoc w kontaktach z bankiem w trakcie spłaty kredytu - Kredyt hipoteczny wiąże klienta z bankiem na długie lata. O tym, że nie zawsze łatwo dogadać się z bankowcami wie niemal każdy. Ale na pewno łatwiej jest porozumieć się osobie, która zna ten trudny język, a na dodatek – jest stałym i cenionym kontrahentem banku.

Opieka Doradcza

Szeroko rozumiane doradztwo finansowe - Pomoc w wyborze waluty kredytu, w uporządkowaniu spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, księgą wieczystą posiadanej nieruchomości, w restrukturyzacji zadłużenia, przedstawienie klientowi korzystniejszych rozwiązań podatkowych, niż stosuje on obecnie to tylko niewielka część z katalogu umiejętności jakimi wykazuję się jako doradca kredytowy.