Electrical Finance

Jestem założycielem i właścicielem firmy Electrical Finance świadczącej usługi w branży doradztwa oraz pośrednictwa kredytowego. Firma działa głównie na rynku lokalnym obejmującym swoim zasięgiem obszar województwa pomorskiego, jednakże obsługuje również klientów z całej Polski. Od początku funkcjonowania w biurze w Gdyni poprowadziłem z sukcesem obsługę kilkuset wniosków kredytowych. Sprawy kredytowe swoich klientów prowadzę samodzielnie z powodu ich częstego skomplikowania. Zajmuję się rozwiązywaniem problemów finansowych moich klientów. Skupiam się na kompleksowej obsłudze kredytowej, obejmującej kredyty inwestycyjne, hipoteczne, gotówkowe i konsolidacyjne. Swoim działaniem wykraczam często poza zakres standardowej obsługi klienta, również poprzez odpowiednią edukację klienta. Posiadam merytoryczne przygotowanie poparte doświadczeniem w pracy w kilku bankach, oraz odbytymi szkoleniami z zakresu procesu kredytowego. Stale pogłębiam swoją wiedzę, doskonalę umiejętności, uczestniczę w kursach i szkoleniach.

Wartości

Te dwie cechy wyróżniają mnie spośród tysięcy osób działających na polu doradztwa / pośrednictwa kredytowego w Polsce. Kilkunastoletnie doświadczenie oraz duża liczba zrealizowanych umów kredytowych decydują o tym, że skutecznie i szybko udaje mi się rozwiązać problemy moich klientów. Zdobyta wiedza i doświadczenie jest bardzo ważnym elementem skutecznego działania. Kilkuletnie doświadczenie w pracy w banku wyposażyły mnie w specjalistyczną wiedzę niezbędną do poruszania się w skomplikowanych i zmieniających się zagadnieniach kredytowych. Ukończone szkolenia: aktywnych form sprzedaży, biznesu i zarządzania, czy przygotowania dokumentacji finansowej firm do kredytu inwestycyjnego dopełniają poszerzoną wiedzę niezbędną w pracy doradcy / pośrednika kredytowego. Im dłużej prowadzę firmę tym większe nabywam doświadczenie, a tym samym wyższy poziom usług mogę zaproponować swoim klientom.

Moja oferta wypełnia lukę na rynku kredytów hipotecznych, ponieważ coraz więcej osób posiada wyjątkowo skomplikowaną sytuację i ma problem z uzyskaniem kredytu bezpośrednio w banku lub u pośrednika kredytowego w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i zaostrzanej przez banki polityce kredytowej. Swoje usługi kieruję do wszystkich osób: - poszukujących optymalnych rozwiązań finansowych, - mających trudności w poruszaniu się w skomplikowanych zagadnieniach i procedurach kredytowych, - posiadających trudną i nietypową sytuację odbiegającą od przyjętych standardów, - mających problem z uzyskaniem kredytu, - nie dysponujących czasem na wizyty w bankach i urzędach.

Zajmuję się kompleksową obsługą kredytową, która obejmuje nie tylko przygotowanie wniosku kredytowego, ale również wybór najlepszej oferty, ustalanie i ewentualne uaktualnienie stanu formalno-prawnego nieruchomości, składanie wniosków do ksiąg wieczystych, urzędów i różnych instytucji za klienta. Coraz częściej prowadzę sprawy klientów ze złą historią kredytową, pomagam odzyskać utraconą wiarygodność kredytową w bazach, z których korzystają banki. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, ponieważ każdy przypadek jest inny. Proponuję klientom produkty kredytowe tylko tych banków, które w danym momencie mają najkorzystniejszą ofertę na rynku finansowym, lub w znacznym stopniu upraszczają wymogi dokumentacyjne lub dochodowe. Z moich obserwacji wynika, że około 90% osób, które same starają się o kredyt wybierają droższe i gorsze rozwiązania, a formalności załatwiają dłużej, niż gdyby skorzystali z usług pośrednictwa kredytowego.

Od pewnego czasu do mojego biura zgłaszają się osoby, które nie mogą otrzymać kredytu, załatwiają formalności od wielu miesięcy z marnym skutkiem, chcą przenieść się z kredytem do innego banku, gdyż są niezadowoleni z obecnie spłacanego kredytu. Po wnikliwej rozmowie z nimi okazuje się, że ich problemy można było dawno w prosty sposób rozwiązać, lub sytuacja wymagała zastosowania wielu różnych, niestandardowych działań, albo produkt który im zaproponowano jest nieodpowiedni do ich potrzeb. Wnioski z tych przypadków nasuwają się same… Moja strategia działania jest odmienna. Wybieram najlepsze produkty wiodących banków i staram się jak najlepiej je opanować. Tak przygotowana oferta zaspokaja potrzeby większości potencjalnych klientów.